ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 29 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์_.pdf