ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ค. 2565

| 65 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง_6_รายการ.pdf