ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

23 ก.พ. 2564

159 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง_โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ.pdf