ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชายและหญิง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ และสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชายและหญิง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ และสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565

| 124 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชายและหญิง_.pdf