ประกาศราคากลางงานจ้างลูกจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล ตำแหน่งล่าม 1 อัตรา

ประกาศราคากลางงานจ้างลูกจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล ตำแหน่งล่าม 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 34 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางงานจ้างลูกจ้างเหมาบริการ_ตำแหน่งล่าม.pdf