ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการฯ และทำเนียบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการฯ และทำเนียบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

2 พ.ย. 2564

189 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการฯ_และทำเนียบ_เอกอัครราชทูต_ณ_กรุงพนมเปญ.pdf