ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการฯ และทำเนียบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการฯ และทำเนียบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 352 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการฯ_และทำเนียบ_เอกอัครราชทูต_ณ_กรุงพนมเปญ.pdf