ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มี.ค. 2566

| 369 view

เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานผู้ช่วยประสานงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้มีสิทธิสอบ.pdf