ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการและทำเนียนบฯ

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการและทำเนียนบฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 42 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ23.pdf