ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 277 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ24.pdf