ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2566

| 390 view

โครงการงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๖ รายการ ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

เอกสารประกอบ

ประกาศ_18_มค_2566_1.pdf