ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ค. 2565

| 345 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้า.pdf