ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาบริษัทควบคุมงานก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาบริษัทควบคุมงานก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 330 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้างโครงการจัดหาบร.pdf