ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาหญิง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาหญิง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2566

| 75 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ15.pdf