ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างลูกจ้างตำแหน่งเสมียนและล่าม สถานะวันที่ 11 กันยายน 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างลูกจ้างตำแหน่งเสมียนและล่าม สถานะวันที่ 11 กันยายน 2563

11 ก.ย. 2563

120 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการจ้างลูกจ้าง.pdf