ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

13 ก.ค. 2564

29 view

เอกสารประกอบ

13_ก.ค._ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง_โครงการ.pdf