ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2565

| 72 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการพิจารณาการก่อสร้างศูนย์แรกรับ.pdf