ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย และกำจัดปลวก อาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย และกำจัดปลวก อาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2565

| 30 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาด_รปภ_กำจัดปลวก.pdf