ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการเช่าห้องประชุมแบบ Meeting Package ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสะเต็มศึกษาไทย - กัมพูชา

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการเช่าห้องประชุมแบบ Meeting Package ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสะเต็มศึกษาไทย - กัมพูชา

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2565

| 55 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการพิจารณาเช่าห้องประชุมแบบ_Meeting_Package.pdf