ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการดูแลทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และการกำจัดปลวก อาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการดูแลทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และการกำจัดปลวก อาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

24 ก.ย. 2563

62 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง_3_รายการ.pdf