ประกาศผลการพิจารณางานปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศผลการพิจารณางานปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 315 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลงานปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบ.pdf