ประกาศผลการพิจารณางานปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศผลการพิจารณางานปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 557 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลงานปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบ.pdf