นายกรัฐมนตรีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2566

| 177 view
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
การเยือนดังกล่าวเป็นการเยือนในระดับทวิภาคีอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน โดยเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชา
ระหว่างการเยือนดังกล่าว นายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาได้หารือประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในบรรยากาศที่เป็นมิตร โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ทั้งหมด รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนสองประเทศด้วย 🇹🇭🤝🇰🇭
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ