ทีมประเทศไทยเข้าเฝ้าสมเด็จราชบุตรี พระอนุช นโรดม อรุณรัศมี

ทีมประเทศไทยเข้าเฝ้าสมเด็จราชบุตรี พระอนุช นโรดม อรุณรัศมี

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2565

| 86 view

เอกอัครราชทูตนำข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าเฝ้าสมเด็จราชบุตรี พระอนุช นโรดม อรุณรัศมี พระขนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี เพื่อถวายข้าวสารจำนวน ๔๐๐ กิโลกรัมและยาสามัญประจำบ้านซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TNP Health Care จำกัดให้กับมูลนิธิมุทิตาในพระอุปถัมภ์ฯ ในโอกาสนี้ สมเด็จราชบุตรี พระอนุช นโรดม อรุณรัศมีได้โปรดให้เอกอัครราชทูตและข้าราชการทีมประเทศไทยร่วมกันแจกข้าวสาร อาหารแห้งและยารักษาโรคให้แก่คนขับรถรับจ้างและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณหน้าพระตำหนัก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ