กิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ต.ค. 2565

| 693 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิชิต บุญสุด อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเวลา ๑๘.๐๐ น. ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกันกับในประเทศไทย โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทย คู่สมรส และครอบครัวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ