กิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕
166 view

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายพิชิต บุญสุด อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรสเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ