กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มิ.ย. 2565

| 51 view

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่องค์กร AFESIP (Agir pour les Femmes en Situation Précaire) ซึ่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้การศึกษาอบรมและยกระดับความเป็นอยู่แก่สตรีและเด็กผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายหรือมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ เพื่อให้พวกเขากลับไปสู่สังคมและสามารถดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ