การระงับการให้บริการของฝ่ายกงสุลชั่วคราว

การระงับการให้บริการของฝ่ายกงสุลชั่วคราว

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 152 view

เอกสารประกอบ

TH_Announcement_1.pdf