การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (Hign Speed Diesel) จำนวน 6,000 ลิตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (Hign Speed Diesel) จำนวน 6,000 ลิตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2567

| 94 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ4.pdf