นิทรรศการเผยแพร่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

21 ธ.ค. 2563

ประกาศราคากลาง สอท. ณ กรุงพนมเปญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563/2564 โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาด 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา

10 ธ.ค. 2563

งดให้ งดรับ ของขวัญ

24 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลาง โครงการคุ้มครองดูและและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนไทยในกัมพูชา

24 ก.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการดูแลทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และการกำจัดปลวก อาคารที่ทำการและทำเนียบฯ

11 ก.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างลูกจ้างตำแหน่งเสมียนและล่าม สถานะวันที่ 11 กันยายน 2563

4 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลางโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการงบดำเนินงานการกงสุล (13%) ประจำปีงบประมาณ 2564
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.