เกาะติดข่าวดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

11 ก.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างลูกจ้างตำแหน่งเสมียนและล่าม สถานะวันที่ 11 กันยายน 2563

4 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลางโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการงบดำเนินงานการกงสุล (13%) ประจำปีงบประมาณ 2564

28 ส.ค. 2563

ประกาศราคากลางโครงการค่าจัดจ้างทำบทความ 5 บทความ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา

26 ส.ค. 2563

ประกาศราคากลางบำรุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ

11 ส.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (High Speed Diesel)จำนวน 9,000 ลิตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

5 ส.ค. 2563

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (High Speed Diesel) จำนวน 9,000 ลิตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.