นิทรรศการเผยแพร่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

22 พ.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

18 พ.ย. 2565

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

16 พ.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์

19 ต.ค. 2565

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร Cambodian - Thai Skills Development Institute (CTSDI)

11 ต.ค. 2565

ประกาศเรื่อง การระงับการให้บริการของฝ่่ายกงสุลชั่วคราว

22 ก.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งล่าม
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.