นิทรรศการเผยแพร่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

20 พ.ค. 2567

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในตำแหน่งล่าม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

8 พ.ค. 2567

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งล่าม

17 เม.ย. 2567

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งล่าม

25 มี.ค. 2567

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม หลังที่ ๒ จำนวน ๑ หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

25 มี.ค. 2567

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๑ หลัง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

25 มี.ค. 2567

การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (Hign Speed Diesel) จำนวน 6,000 ลิตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.