นิทรรศการเผยแพร่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

20 ธ.ค. 2566

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องผลิตบัตรประชาชน

17 พ.ย. 2566

การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (High Speed) จำนวน 9,000 ลิตร ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

14 พ.ย. 2566

โครงการจัดทำระบบไฟฟ้าภายนอก ระยะที่ 2 ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

14 พ.ย. 2566

โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

14 พ.ย. 2566

โครงการงานปรับปรุงห้องและระบบไฟฟ้าในอาคารปฏิบัติการภาควิชาเครื่องกล ณ สถาบันเทคโลยีกำปงสปือ

10 พ.ย. 2566

Announcement on Consular Service Fees
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.