นิทรรศการเผยแพร่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

2 พ.ย. 2564

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการฯ และทำเนียบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

12 ต.ค. 2564

ประกาศผลโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

11 ต.ค. 2564

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์

7 ต.ค. 2564

ประกาศราคากลางงานจ้างลูกจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล

30 ก.ย. 2564

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์

29 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างดูแลทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย และบริการกำจัดปลวก
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.