นิทรรศการเผยแพร่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

19 ม.ค. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

9 ม.ค. 2566

ประกาศราคากลาง โครงการงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารจำนวน ๖ รายการ ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

20 ธ.ค. 2565

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ประจำปี 2566

22 พ.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

18 พ.ย. 2565

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร

16 พ.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.