นิทรรศการเผยแพร่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

1 ก.ค. 2565

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาบริษัทควบคุมงานก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์ฯ

26 พ.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย

25 พ.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

23 พ.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการเช่าห้องประชุมแบบ Meeting Package ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสะเต็มศึกษาไทย - กัมพูชา

23 พ.ค. 2565

ประกาศราคากลางโครงการเช่าห้องประชุมแบบ Meeting Package ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสะเต็มศึกษาไทย - กัมพูชา

17 พ.ค. 2565

ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.