นิทรรศการเผยแพร่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

15 ส.ค. 2565

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง

27 ก.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาบริษัทควบคุมงานก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย

22 ก.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

5 ก.ค. 2565

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชายและหญิง ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ และสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

1 ก.ค. 2565

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาบริษัทควบคุมงานก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์ฯ

26 พ.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง :

No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

เบอร์ติดต่อ :

(855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)

เปิดให้บริการ :

Monday - Friday 08.30–12.00 hrs. and 13.30–16.30 hrs.